Olika företagsformer

System-index-search.svgNär du ska starta ditt företag är det bra om du har koll på vilken företagsform som är den lämpligaste för dig. Här nedan går vi igenom de vanligaste företagsformerna och redovisar vilka för –  respektive nackdelar det finns med dem.

Enskild näringsverksamhet

Detta kan vara en lämplig företagsform för dig som ska driva ditt företag ensam. Det kan även passa dig som inte vill betungas av så mycket administration som business-card-427520_1920redovisning och liknande. Du behöver heller inte satsa något kapital när du startar en enskild firma. Den stora nackdelen är att det inte finns någon tydlig gräns mellan ditt personliga ansvar och firmans ansvar. Du kan med andra ord bli betalningsskyldig och dra på dig egna skulder i firmans namn.

Aktiebolag

share-price-8608_1920Ett aktiebolag kräver ett aktiekapital på minst 50 000 kr. Det personliga ansvaret är begränsat till aktiekapitalet. Du kan dock i vissa situationer bli personligt betalningsansvarig, bland annat för obetalda skulder och avgifter. Aktiebolag kan startas av både enskilda och flera personer och aktieinnehavet mellan dessa regleras av hur mycket pengar respektive person har startat.

Handelsbolag

Handelsbolag kan endast startas av två eller flera personer tillsammans. Här finns 2000px-People_icon_dead.svginga krav på något satsat kapital, men delägarna kan personligen och solidariskt hållas ansvariga för de skulder som bolaget eventuellt drar på sig. Handelsbolag kan vara ett alternativ om ni är flera stycken som vill bilda ett bolag ihop, men saknar nödvändigt aktiekapital.

SUF-bolagtransportation-152496_1280

SUF står för ”svensk utrikesregistrerad filial” och är ett bolag som startas upp utomlands, men drivs i Sverige. Fördelen är att det i vissa länder i utlandet är mycket billigare att starta upp företag som drivs som aktiebolag, till exempel England. Du kan alltså komma igång billigare, men registreringsprocessen som sker i utlandet kan vara aningen komplicerad och den kan du behöva hjälp med. En annan nackdel är att andra företag kan tveka att göra affärer med dig då ett SUF-bolag fortfarande ses som något lite obskyrt i affärsvärlden och det finns heller inte samma trygghet vid en tvist för en motpart eftersom det inte finns så mycket aktiekapital i SUF-bolaget.

 

Vilken företagsform passar dig och ditt tilltänkta bolag bäst? Du har säkert en bra uppfattning själv om det, men om du känner dig osäker så kan du alltid höra med Skatteverket eller Nyföretagarcentrum på din ord. De har personal som är utbildade i de här frågorna och som gärna hjälper dig.