Företag och sociala medier

Det pratas mycket om att företag bör synas i sociala medier och de flesta företag har ett eller flera konton på olika sociala medier. Sociala medier är dock ett föränderligt fenomen och därför krävs både underhåll och en genosocial-349554_1280mtänkt struktur.

Hur bör man då tänka när man planerar sin närvaro i sociala medier?

1. Vad är syftet med kontot?

Ofta går det både enkelt och snabbt att skapa ett konto på sociala medier, men utan ett tydligt definierat syfte så blir det svårt att mäta dess nytta för företaget och dess kunder. Följande frågor kan hjälpa er att svara på era frågor.

social-371650_1280Vad vill ni ha ut av kontot? En dialog med era kunder, visa upp produkter eller informera om nyheter och händelser? Att bara finnas på sociala medier för sakens skull är oftast poänglöst.

Är ni säkra på att sociala medier är rätt forum? Olika typer av kommunikation kräver olika kanaler. Sociala medier är bara en av dessa kanaler.

2. Vem vill ni nå ut till?

family-312018_1280 (1)Vilka intressen finns det hos den tilltänkta målgruppen. Finns målgruppen på sociala medier och kan ni i så fall nå ut till dem? Här kan det vara smart att göra lite research kring er målgrupp och deras relation till sociala medier.

3. Vilka sociala medier passar er bäst?

icon-set-582020_1920Det finns många olika sociala medier. Facebook är det vanligaste, men det finns alternativ i form av Pinterest och Instagram (bild och visuell kommunikation), kort kommunikation (Twitter) samt rörlig bild och video (Youtube). För att nämna några.

4. Tänk på ansvar och resurser!

En väldigt viktig, men tyvärr många gånger bortglömd fas i planeringen gäller ansvar och resurser. Är inte detta planerat löper ni risk för övertidsarbete, att fel personer arbetar med kontot eller att för många arbetar med kontot – faktorer som tyvärr kan leda till att kontot överges, lämnas ouppdaterat eller spretar åt för många olika håll. Besvara alltid följande frågor innan ni startar ett konto:

 Vem/vilka ansvarar för kontot? I första hand är det för det allra mest chefen eller VD:n som har det högsta ansvaret för kontot, men här bör också besvaras vilka som i praktiken ska ansvara för kontot, det vill säga uppdatera det och regelbundet se över det.

businessmen-42691_1280Hur ofta ska kontot uppdateras/ses över? Har ni resurser och tid för det? Finns inte resurser och tid för det ni vill göra bör ni tänka om (exempelvis gällande kanal eller innehåll på kanalen), eller till och med lägga arbetet på is tills tid och resurser finns.

Har ni läst på om hur kontot fungerar, vilka allmänna regler som finns etc.?

Kom ihåg att kunnighet och korrekt användning av kontot inger trovärdighet.

Tips! Gör en lista över högsta ansvarige för kontot, de medarbetare som beräknas arbeta med det och den tid ni räknar med att lägga ner på kontot, till exempel veckovis. Stäm av listan regelbundet och fyll på med/ta bort medarbetare eller ändra antalet timmar etc. om det behövs.

Svarar du tillräckligt snabbt på meddelanden som skickas till din Facebooksida?

5. Fundera på kontots innehåll!

När ni har kommit så här långt i planeringsprocessen är det dags att fördjupa er i Fast_textsjälva innehållet som kommer att finnas på kontot. Ni har säkert redan någon idé om hur det ska se ut, och innehållet kan givetvis förändras lite efterhand. Det kan ändå vara en bra idé att diskutera typen av innehåll redan nu för att få ett så sammanhängande sådant som möjligt. Tänk på att för många idéer kan leda till att innehållet blir för spretigt.

Återgå här till målgruppen: vad kan de tänkas vilja och behöva läsa om eller se för bilder/videos etc.? Att tänka på innehållet utifrån ett målgruppsperspektiv, snarare än ett företagsperspektiv, kommer förmodligen att gynna er i längden.

Tips! Bilder är alltid populärt och kan lätt väcka uppmärksamhet. Kom dock ihåg att bilder kan vara upphovsrättsskyddade och se till att ni följer PuL (personuppgiftslagen).

6. Planera in utvärdering och uppföljning

Nu är ni i stort sett klara med er planering och kan starta ert konto. Innan ni gör det bör ni dock redan nu planera in för utvärdering och uppföljning. Hur lång tid notebook-308849_1280 (1)detta ska ske efter starten av kontot/kontona avgör ni själva.

Att följa upp och utvärdera är bra av många anledningar. Ni kan till exempel kartlägga hur det har gått dittills – om ansvarfördelning och tid har fungerat bra, om målgruppen verkar ha hittat till ert konto och verkar trivas med det samt om innehållet håller en bra nivå och uppdateras regelbundet. Gå tillbaka till planeringsstadiet och checka av syfte, målgrupp, kanal, resurser och tid samt innehåll för att få en överblick av eventuella förändringar i arbetet med kontot.

Tips! Det kan vara en god idé att skapa en checklista för sociala medier i planeringsstadiet, som ni sedan kan gå tillbaka till inför uppföljningen och utvärderingen. Då riskerar ni inte att ha glömt bort era idéer och tankar från planeringsstadiet.

 

Sociala medier är både roligt och nyttigt att använda sig av för många företag. Viktigt att komma ihåg är dock att sociala medier inte nödvändigtvis innebär god marknadsföring för alla företag. Framgången i sociala medier beror på ert syfte, er målgrupp och hur ni i praktiken arbetar med kontot/kontona. Genom att planera enligt listan ovan kan ni komma fram till om sociala medier är något för er, vilket konto som i så fall passar er bäst, och hur arbetet ska fortlöpa för att kontot ska gynna er och era kunder.