Driva in fakturor

Många småföretagare är extra känsliga mot att inte få betalt i papers-576385_1280 (1)tid och utebliven betalning kan i värsta fall leda till en katastrof för en småföretagare som står i begrepp att expandera eller hyra en dyrare lokal. Det kan innebära problem som är riktigt svårlösta. Men det finns hjälp att få och du kan lösa mycket själv. Här förklarar vi hur.

Fakturera rätt från början

Första steget är att skriva ut korrekt betalningsdag på fakturan och ange dröjsmålsränta på dina fakturor. Gör det så att det blir tydlicontrol-427512_1920gt för kunden vad som gäller. Längsta betalningstid för en myndighet eller kund är enligt lag inom trettio dagar. Företag kan dock avtala om längre betalningstid, även om det är ovanligt. Om du tycker att 30 dagar är för lång tid så kan du i stället sätta en betalningsfrist på 15 dagar; då har dina kunder ändå ganska gott om tid att betala samtidigt som du får in betalningen snabbare. Dröjsmålsräntan är ett måste enligt lag mellan näringsidkare. Den uppgår till minst 8 procent av fakturabeloppet, men kan sättas högre av dig som företagare.

Påminnelse

Om du inte får betalt i tid så bör du skicka ut en påminnelse. Enligt lag får du ta note-34686_1280ut en betalningspåminnelse på 60 kronor. Ditt företags uppgifter och avtal med kunden ska framgå på påminnelseavgiften. Värt att notera är också att du inte måste skicka en påminnelse, men bör göra det enligt god sed innan du låter fakturan förfalla till inkasso. Om din kund är ett företag eller en myndighet så har du rätt till en förseningsersättning på 450 kr, utan att det har avtalats innan.

Inkasso

Om du inte får betalt trots påminnelse kan du testa att ringa kunden och höra efter vad som har hänt. Får du inte kontakt på telefon så är nästa steg att skicka worried-30148_1280 (1)fakturan till inkasso. Du måste göra detta via ett företag som har tillstånd för att driva inkassoverksamhet. Det finns många seriösa aktörer i branschen idag som har utmärkta rutiner för att få betalt utan att ändå inte skrämma bort dit kund för framtiden. I inkassobrevet ska inkluderas vad som ligger till grund för din fordran och kapitalbelopp samt dröjsmålsränta och övriga kostnader. Kunden har åtta (8) dagar på sig att betala innan fakturan förfaller. Har du fortfarande inte fått betalt efter 8 dagar så kan du vänta ytterligare ett par dagar innan du går vidare med nästa åtgärd – Kronofogden.

Kronofogden

Om kunden inte betalar trots att du har skickat påminnelse och inkassobrev så kan du vända dig till Kronofogden för att få betalt. Det är inte optimalt eftersom du riskerar din relation med kunden, men vill du driva in din fordran finns tyvärr inte så mycket alternativ. Du skickar in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden, vilket kostar 300 kr. Den summan får sedan din kund betala i kravbrevet som skickas till Kronofogden. Många kunder blir skrämda av att A_no_money_handshake.svgfordran har gått till Kronofogden och betalar nu direkt. När du har fått betalt så bör du dra tillbaka din ansökan från Kronofogden så att kunden slipper betalningsanmärkningar och utmätning – det gör även att du kan bibehålla din relation till kunden i framtiden. Skulle kunden, mot förmodan, inte betala så kan Kronofogden utföra ett så kallat betalningsföreläggande. Det innebär att myndigheten konstaterar att kunden är skyldig att betala och att ett utslag görs och kunden får en betalningsanmärkning. Kronofogden försöker alltid driva in pengarna och lyckas också i många fall. Om kunden bestrider fakturan så blir den föremål för en tvist mellan dig och kunden. Du fyller då i en stämningsansökan som du skickar till närmaste tingsrätt. Det innebär att det blir domstolsförhandling mellan dig och kunden. Om din faktura bara är riktig så kommer du att vinna målet, men en domstolsprocess kostar pengar under tiden den pågår och den tenderar också att ta mycket lång tid. Så det är ingen bra lösning i sammanhanget.

Tänk på att de flesta kunder betalar sina fakturor och i tid. Det är tyvärr de som inte gör som kostar dig som kund både mycket tid och pengar. Men det finns, som ovan beskrivet, effektiva medel att ta till mot kunder som inte betalar sina fakturor.