Att anställa personal

Att anställa personal är ofta ett stort steg för den nytillkomne företagaren. Särskilt om det är första gången personal ska anställas. Att anställa är en riktigt HappyThumbsUpstor investering och den du anställer kan ha stor betydelse för företagets framtid och dess utveckling. Det är därför viktigt att du är noggrann när du anställer så att det blir rätt person från början. En felrekrytering kostar mycket pengar och kan i sämsta fall äventyra hela ditt företags framtid. Så låt processen ta lite tid och kolla upp referenser och träffa gärna personen mer än en gång.

Anställningsvillkor och lagar

Att anställa handlar om att hitta rätt person till stor del, men även om att följa de gavel-145563_1280regler som finns för dig som arbetsgivare. Du avtalar tillsammans med den anställde om villkoren, med hänsyn till kollektivavtal och andra lagar som gäller på arbetsmarknaden. Om det är första gången du anställer någon så ska du registrera dig som arbetsgivare i Skatteverket. Det kan du enkelt göra via tjänsten verksamt.se

Anställ med anställningsstöd

För dig som nybliven företagare så kan det ofta vara tungt att betalaCrowdFundedDiplomacy full lön plus arbetsgivaravgifter på det (f.n 31,42 procent, juli 2015). Men om du anställer en medarbetare som har varit arbetslös under en längre period så har du möjlighet att få hjälp med lönekostnaden från staten. Om du anställer en person som är berättigad till nystartsjobb så får du minst arbetsgivaravgiften gånger 2 som lönesubvention. Anställer du en person som har varit borta från arbete i mer än 2 år så kan den personen vara berättigad till särskilt anställningsstöd, vilket innebär att personen får 85 procent av lönekostnaden subventionerad från staten. På så får den person som har varit